News
Kriegsmarine Mine Sweeper badge 'L/53'

Kriegsmarine Mine Sweeper badge 'L/53'

995 SEK

Maker marked 'L/53', Hymmen
Model/Product no.: 30422
Stock status: In stock

Kriegsmarine Mine Sweeper badge.

Maker marked 'L/53', Hymmen.

As you can see on the pictures this badge has been war time altered, we are not sure why the sailor did this change(most likely to secure it to the uniform), still an interesting piece from a very hard to find maker. Material = Tombak.

----------------------------------------------

Kriegsmarine minsveparutmärkelse.

Tillverkarmärkt 'L/53', Hymmen.
Som synes på bilderna är detta märke krigstida ändrat, vi vet inte varför sjömannen bestämde sig för att byta ut den vanliga nålen till dessa krokar. I vilket fall så är det en intressant variation från en mycket svårfunnen tillverkare. Material = Tombak.