NSDAP Collar tab - Kreisleiter

NSDAP Collar tab - Kreisleiter

495 SEK

Maker 'Lamm, Bielefeld' - Factory find!
Model/Product no.: 4470
Stock status:
NSDAP Collar tab - Kreisleiter.

Used 1933-1934.

Unissued condition. Some remnants of glue on the back This board was kept in the manufacturers master sample book.

We just managed to buy several pieces from a closed down banner and insignia factory in Germany. Company was called 'Lamm' and came from the city Bielefeld in the western parts of Germany. Last pictures show more of the find. All pieces are samples kept at the factory.

-------------------------------------------------------------------------------

NSDAP kragspegel för en Kreisleiter.

Använd mellan 1933 och 1934.

Oanvänt skick. På baksidan finns rester av lim. Denna klaff användes som förlaga under produktion och återfanns i tillverkarens mönsterbok.

Vi lyckades nyligen köpa flera olika märken och några flaggor från en nerlagd flagg- och insigniatillverkare. Tillverkaren hette 'Lamm' och höll till i staden Bielefeld i västra Tyskland. Sista bilderna visar mer av fyndet. Alla märken tjänade som förlagor vid produktion. Så detta är ett unikt tillfälle att införskaffa tygmärken där man vet exakt vem som tillverkade dem.