WWI Feldpostcard lot

WWI Feldpostcard lot

349 SEK

Model/Product no.: 9241
Stock status:
WWI Feldpostcard lot
Lot of 3 feldpostcards, posted between august 23rd 1915 and march 9th 1916. All posted to the same man, also a soldier in active service (Artillery Reg. 19). Maybe a brother or close friend?
Beautiful postcards with clear stamps and writing.

WWI Feldpostkort lot
Lot bestående av 3 fältpostkort, skickade mellan 23 augusti 1915 och 9 mars 1916. Samtliga postade till samma man, även han en soldat i aktiv tjänst (Artilleri Reg. 19). Kanske en bror eller nära vän?
Vackra kort med tydlig text och stämpling.