WWI Feldpostcard lot

WWI Feldpostcard lot

349 SEK

Model/Product no.: 9240
Stock status:
WWI Feldpostcard lot
Lot of 4 feldpostcards, posted between january 17th and february 19th 1916. All posted to the same woman.
Beautiful postcards with clear stamps and writing.

WWI Feldpostkort lot
Lot bestående av 4 fältpostkort, skickade mellan 17 januari och 19 februari 1916. Samtliga postade till samma kvinna.
Vackra kort med tydlig text och stämpling.