NSDAP/Weimar hand held parade flag

NSDAP/Weimar hand held parade flag

149 SEK

Model/Product no.: 5527
Stock status:
This type of flag was used until 1935.

Sold or given to the crowd during parades and similar events.

Flag size 23x12 cm. Height 40 cm incl the stick. Very good condition.

We just saw a documentary and in the final scenes, filmed just days after the surrender, you can see former Hitler Jugend boys burning the later type with swastika.

----------------------------------

NSDAP/weimar handhållen paradflagg. Denna typ användes fram till 1935 då den ersattes med den klassika partifanan.

Dessa såldes eller gavs till åskådade vid parader eller andra stora event.

Flaggstorlek 23x12 cm. Höjd 40 cm inkl pinnen. Bra skick.

Vi såg precis en dokumentär och i slutscenerna, filmat ett par dagar efter krigsslutet, ser man före detta Hitler Jugend pojkar bränna den senare typen med hakkors.