Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Berlin Olympics 1936
German WW1-2 Awards
German WW1-2 Belt buckles
German WW1-2 Cloth insignia
German WW1-2 Edged Weapons
German WW1-2 Equipment and Misc
German WW1-2 Headgear
German WW1-2 Iron Cross
German WW1-2 Metal insignia etc
German WW1-2 Paper related items
German WW1-2 Tinnies and small badges
German WW1-2 Uniforms
German WW1-2 Photos - Postcards

Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Factory workers ID badge > Germany / Tyskland WW1-WW2 > German WW1-2 Tinnies and small badges  |  
Price SEK 295,00
 (EUR 29,50)Item number 7205
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
Factory workers ID badge.

These were used to ID workers at different facilities during the war. Quite often it was used by forced workes. We are not sure what D.W stands for but W is Werke(factory). Height 45 mm.

-----------------------------------------------

Identifikationsmärke för fabriksarbetare.

Dessa användes för att identifiera arbetare på olika anläggningar. Inte sällan användes av tvingad arbetskraft. Vi vet inte vad D.W står för men W står för Werke(fabrik). Höjd 45.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT