Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Berlin Olympics 1936
German WW1-2 Awards
German WW1-2 Belt buckles
German WW1-2 Cloth insignia
German WW1-2 Edged Weapons
German WW1-2 Equipment and Misc
German WW1-2 Headgear
German WW1-2 Iron Cross
German WW1-2 Metal insignia etc
German WW1-2 Paper related items
German WW1-2 Tinnies and small badges
German WW1-2 Uniforms
German WW1-2 Photos - Postcards

Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Kriegsmarine Mine Sweeper badge 'L/53' > Germany / Tyskland WW1-WW2 > German WW1-2 Awards  |  
Price SEK 1.195,00
 (EUR 119,50)Item number 7157
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder
Maker marked 'L/53', Hymmen

Description
Kriegsmarine Mine Sweeper badge.

Maker marked 'L/53', Hymmen. The marking is very faint but it's behind the pin.

Very good condition. All parts in working condition. Note that the pin is non standard for this maker. Could be a variation or a war time replacement.

----------------------------------------------

Kriegsmarine minsveparutmärkelse.

Tillverkarmärkt 'L/53', Hymmen. Märkningen är inte helt lätt att se men den finns bakom nålen.

Mycket bra skick. Alla delar fullt fungerande. Notera att nålen ej är standard för denna tillverkare, kan vara en variation eller en krigstida ersättning.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT