Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Finnish Order of Liberty Cross grouping > Finland  |  
Price SEK 2.495,00
 (EUR 249,50)

New items / Nya produkter (18-04-2018 - 25-06-2018)


Item number 9229
 

Add the object to the cart.
Lägg objektet i kundvagnen.


Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder
Framed documents + memorial frame

Description
Finnish Order of Liberty Cross, Cross of Mourning grouping
4th Class, awarded to a female next-of-kin of the private Verneri Aholaisen who fell in combat on June 27th 1944. The award is complete with a framed document issued in July 18th 1944 (Size 40x28 cm). With seal and printed signature of Gustaf Mannerheim, Marshal of Finland. There is also a framed memorial document issued by the state commemorating Aholaisens service.
Included is also a black plastic memorialframe with a period photo picturing Aholaisen (Size 24x17cm). The frame is unfortunately somewhat damaged, but still a very nice display piece. These black "mourning-frames" are very rare, we have never seen one before.

Award is mounted on black ribbon. Dated 1941 on the reverse. Great condition! All frames are wartime ans show signs of use.

------------------------------------------------------------------------------

Frihetskorsets orden, 4:e klass
Utdelad till en kvinnlig anhörig till menige Verneri Aholaisen som stupade i fält den 27 juni 1944. Utmärkelsen är komplett med ett inramat dokument utfärdat den 18 juli 1944 (Storlek 40x28 cm). Med papperssigill samt Gustaf Mannerheims tryckta signatur.
Till gruppen hör också ett inramat dokument utfärdat av finska staten till minne och tacksamhet över Aholaisens tjänstgöring.
Den svarta minnesramen är tillverkad i plast och bär ett kort på den stupade soldaten. Denna ram är tyvärr något skadad, men gör sig ändå bra som displayobjekt. Dessa "sorgeramar" är mycket ovanliga, vi har aldrig sett en förut.

Utmärkelsen är monterad på svart ribba. Daterad 1941 på baksidan. Mycket gott skick!
Samtliga ramar är tidsenliga och uppvisar spår av bruk.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT