Search / Sök

Militaria
Accessories / Tillbehör
Bargains / Fynd
Books & DVD's
Soviet and Russia
Germany / Tyskland WW1-WW2
Berlin Olympics 1936
German WW1-2 Awards
German WW1-2 Belt buckles
German WW1-2 Cloth insignia
German WW1-2 Edged Weapons
German WW1-2 Equipment and Misc
German WW1-2 Headgear
German WW1-2 Iron Cross
German WW1-2 Metal insignia etc
German WW1-2 Paper related items
German WW1-2 Tinnies and small badges
German WW1-2 Uniforms
German WW1-2 Photos - Postcards

Sweden / Sverige
USA
Finland
Other Countries / Övriga länder

New items / Nya produkter

Advanced Search
Show cart / Visa Kundvagn
Home / Hem

Info
To buy / Att köpa
Contact / Kontakt
Auctions / Auktioner
Sign up for our newsletter
Terms & conditions / Villkor


Wehrpass SS Totenkopf Concentration Camp Guard > Germany / Tyskland WW1-WW2 > German WW1-2 Paper related items > G WW1-2 Soldbuchs, ID's, Groups, etc  |  
SOLD


Item number 7525

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder

Click to enlarge / Klicka för större bilder
Click to enlarge / Klicka för större bilder

Description
Back for sale due to that the buyer claims to have no money.

Wehrpass WSS Totenkopf Concentration Camp Guard.

Issued to a Wenzel Köferstein. Köferstein served in WW1 and was put back in service 1944. He got som basic training and already after 1,5 months he was sent to the SS-Totenkopfsturmbann at Buchenwald concentration camp. He stayed there until he was sent to Dora -Mittelbau. Mittelbau was also a concentration camp but maybe most known for the part called Mittelwerk which built the infamous V2-Rockets.

You can also see his awards that he received during WW1. Also included is his call-up paper and two photos of him.

Condition is excellent, no damages.

-------------------------------------------------------

Wehrpass för en koncentrationslägervakt i WSS Totenkopf.

Utfärdat till en Wenzel Köferstein. Köferstein tjänstgjorde under första världskriget men återinkallades till aktiv tjänst 1944. Han fick en grundläggande utbildning men redan efter 1,5 månad så blev han skickad till SS-Totenkopfsturmbann i Buchenwalds koncentrationsläger. Han blev kvar där tills han förflyttades till Dora -Mittelbau. Mittelbau var också ett koncentrationsläger men är kanske mest känt för deras anläggning kallad Mittelwerk. På Mittelwerkfabriken så tillverkades nämligen de ökända V2-raketerna.

Längre fram i boken kan man bland annat se vilka utmärkelser han fick under första världskriget. Löst liggande finns även hans inkallelsesedel och två lösa foton.

Utmärkt skick, inga skador.


GreatMilitaria  -  E-mail: info@greatmilitaria.com  -  Greatmilitaria is registered for VAT